Prodaja slik - Franc Vozelj / Selling paintings

franc-vozelj.si - vstopna stran

Tip strani: spletna stran (webpage / homepage)

Povezava / website url: http://franc-vozelj.si

Kategorija: Umetnost in kultura

Datum vpisa: 23.02.2011

Vaša ocena spletne strani?

Povprečna ocena : 3 (od 1256 glasov)

Predstavitev: Likovni opus Franca Vozlja lahko razdelimo v posamezne cikluse. Ikonografsko strogo opredeljen motiv (človeška figura) je namreč na njegovih slikah, risbah in kolažih doživljal spremembe, ki segajo od analitično-konstruktivno zasnovanega skupka kosti in telesnih delov, ki jih je začela prekrivati muskulatura, do polnoplastičnega človeškega lika. Razpon Vozljevega figuralnega slikarstva zajema razumevanja figure kot konstrukcijske sheme in podajanje njene polne telesnosti.

Description: Franc Vozelj can be divided into individual cycles. Iconographic strictly defined motif (human figure) It is in his paintings, drawings and collages experienced changes, ranging from analytical-constructive collection of bones and body parts which overlap the muscles began to polnoplastičnega human figure. Range Vozelj 's understanding of figural painting includes figures such as the construction of the scheme and delivering its full physicality.

Značke / Tags:

Sorodne spletne strani

Zbirka slovenskih spletnih strani - vpišite tudi vašo!
Priporoči imenik prijatelju
Zapri